بستن
Owls CMS

مدیریت اخبار

اخبار شرکت عیوض تکنیک (شرکت تولیدی صنعتی ابزار دقیق آذرسام)

دسته بندی اخبار / گالری فیلم

بازدید دانشجویان موسسه تعالی دانش شریف از عیوض
بازدید دانشجویان موسسه تعالی دانش شریف از عیوض

شرکت عیوض پذیرای دانشجویان موسسه تعالی دانش شریف در کارخانه خود بود.

گالری فیلم
تیزر تبلیغاتی عیوض در سازمان صدا و سیما
تیزر تبلیغاتی عیوض در سازمان صدا و سیما

شرکت عیوض تیزر تبلیغاتی خود را در سازمان صدا و سیما به نمایش گذاشت .

گالری فیلم
مراحل سفارش و ساخت محصول در عیوض
مراحل سفارش و ساخت محصول در عیوض

این فیلم به صورت مختصر در خصوص مراحل گرفتن سفارش ، ساخت و تحویل محصول در شرکت عیوض (ابزار دقیق آذرسام) را بیان می نماید .

گالری فیلم